Jak przechowywać tusze lub tonery do drukarki?

Udostępnij

ZASADY PRZECHOWYWANIA WKŁADÓW Z TUSZEM I TONEREM

Ważne jest, aby zachować jakość zakupionego wkładu. Dotyczy to zarówno drukowania wysokiej jakości wydruków, jak i utrzymania sprawności drukarki. Nie ma znaczenia, jaki materiał eksploatacyjny posiadasz - tusz czy toner - ważne jest, aby wiedzieć, jak się z nimi obchodzić. Dotyczy to zarówno użytkowników domowych, jak i tych, którzy mają bardziej specyficzne potrzeby. Zaniedbanie właściwego obchodzenia się z kartridżami może skutkować niską jakością wydruków i zdjęć, a także zwiększonymi kosztami eksploatacji. Może również dojść do uszkodzenia poszczególnych części, lub całej drukarki. Oryginalny tusz Canon PG-545 widoczny jest na zdjęciu.

Data ważności atramentu i tonera

Każdy kartridż posiada datę ważności, która jest ograniczona. Po jej upływie nie zaleca się ponownego użycia. Oprócz oczywistych problemów z wydrukami możliwe jest uszkodzenie drukarki, zwłaszcza jeśli posiadasz drukarki atramentowe. Aby uniknąć nieprzyjemności, należy ściśle przestrzegać daty ważności. Jeśli zostanie ona przekroczona, konieczna będzie wymiana. Należy również pamiętać, że kartridża nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Zamiast tego należy oddać wkład do utylizacji odpowiednim organom, takim jak Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub sprzedawcy, u którego kupujemy materiały eksploatacyjne. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że przeterminowany lub zużyty kartridż nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.

W zależności od producenta, tusz i toner tracą ważność od roku i kwartału do dwóch lat. Kluczowe jest jednak odpowiednie przechowywanie. Okres trwałości tuszu lub tonera jest ważnym elementem i jest podawany tylko z przybliżoną dokładnością. Ryzykowne jest dalsze używanie wkładu po upływie terminu ważności. Zanim to zrobisz, upewnij się, że wszystko jest nadal w dobrym stanie z tuszem i tonerem.

Wielu producentów zawiera datę ważności w swoich wkładach, aby pomóc użytkownikom w utrzymaniu drukarki. Ta informacja jest przechowywana w chipie na kasecie. Dzięki temu drukarka może odczytać chip i sprawdzić, czy materiały eksploatacyjne są nadal ważne. Drukarka odrzuci lub wyłączy wkład, jeśli nie jest. Zapobiega to wszelkim uszkodzeniom. Chociaż większość drukarek pozwala użytkownikom zignorować ten fakt i nadal drukować, nie jest to zalecane.

Jak przechowywać tusze i tonery do drukarki?

Tonery i tusze to substancje chemiczne, które mają szeroki zakres składu. Ze względu na dużą zawartość, tusze i tonery są bardzo podatne na działanie czynników zewnętrznych. Ważne jest, aby zachować normę w ramach normy, aby wkład NIE stracił swoich właściwości. Zapobiegnie to ewentualnej utracie jakości druku lub uszkodzeniu sprzętu. Prawidłowo przechowywany tusz i toner będzie miał zagwarantowane przez producenta tylko dotrzymanie terminów ważności. Dotyczy to odpowiedniej temperatury, wilgotności i światła słonecznego.

  • Temperatura przechowywania

Tonery i tusze mają dużą tolerancję na temperaturę, która może wynosić od -15 do 35 stopni Celsjusza. Dlatego w normalnych warunkach domowych trudno jest przekroczyć tę wartość. Idealna temperatura dla wkładów powinna wynosić od 15 do 24 stopni Celsjusza.

Nie należy trzymać pojemnika w ciepłym miejscu, ponieważ może to spowodować reakcje chemiczne, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość tuszu. Zbyt niskie temperatury mogą spowodować rozszczelnienie wkładu. Ważne jest, aby unikać pozostawiania wkładów w nieogrzewanych magazynach lub ogrzewanych wnętrzach samochodów.

  • Światło słoneczne, wilgotność

Na jakość i trwałość materiałów eksploatacyjnych może mieć również wpływ bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wkłady atramentowe mogą doświadczyć zmiany konsystencji i suchości. Toner może się stopić lub stracić swoje właściwości światłoczułe. Miejsce przechowywania powinno być jak najbardziej suche i wolne od wszelkich artykułów chemicznych, które mogłyby spowodować zmianę składu atramentu i tonera.

Jak mogę zapobiec wysychaniu tuszu w mojej drukarce?

Należy mieć świadomość, że technologia druku atramentowego może powodować wysychanie tuszu. Jest to problem, który dotyczy tylko doświadczonych użytkowników. Wkład nie wyschnie, jeśli będzie regularnie używany. Dzięki temu można łatwo zapobiec temu zjawisku. Powinieneś drukować co najmniej jedną stronę co dwa tygodnie. W przypadku niektórych nowszych modeli można zautomatyzować to zadanie. Będą one wykonywać profilaktyczne wydruki co jakiś czas, o ile będą podłączone do prądu.

Pamiętaj, że wkłady atramentowe nie powinny być wyjmowane, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Tusz powinien pozostać na miejscu aż do jego wyczerpania, nawet jeśli został odblokowany i umieszczony w drukarce. Może to doprowadzić do wyschnięcia tuszu niezależnie od tego, jak długo wkład pozostawał niezabezpieczony w drukarce. Jeśli Twój model posiada pojemniki ze zintegrowanymi głowicami drukującymi, może dojść do uszkodzenia głowicy.

Czasami jednak może być konieczne wyjęcie wkładów. Aby zapobiec ich wysychaniu, należy je zabezpieczyć. Jest to łatwe do wykonania. Najlepiej zrobić to za pomocą plastikowego pojemnika i wilgotnej szmatki. Po wyjęciu tuszu z drukarki należy natychmiast umieścić go w pojemniku. Upewnij się, że dysze są skierowane do góry. Umieść wkład obok wilgotnej szmatki. Po szczelnym zamknięciu wkład powinien być zabezpieczony.

Przechowywanie tonera do drukarki

Toner został oryginalnie zapakowany

Technologia laserowa to zupełnie inna sytuacja. Dlatego właśnie tonery są tak bardzo przydatne. Tonery laserowe mają zupełnie inny skład chemiczny niż tusze do drukarek atramentowych. Jest to proszek zawierający między innymi kulki żywicy termoplastycznej. Dzięki temu ma lepsze właściwości przechowywania i okazjonalnego użytkowania. Zasady przechowywania tonerów są takie same jak w przypadku tuszy. Tonery nie powinny być narażone na działanie skrajnych temperatur i promieni słonecznych.

Podsumowanie

Drukarki atramentowe, w których zaschnął tusz mogą stanowić problem, ponieważ niespodziewanie otwiera nam to dodatkowe możliwości drukowania i zwiększa nasze koszty. Ważne jest zapewnienie ciągłości pracy i odpowiednie przechowywanie naszych kartridży.