Czy potrzebujesz specjalnego szkolenia, aby korzystać z urządzeń biurowych?

Udostępnij

Pracownicy biurowi są odpowiedzialni za szereg zadań związanych z gromadzeniem, analizowaniem i przechowywaniem dokumentacji, która jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania firmy. Dlatego pracownicy biurowi muszą posiadać solidną wiedzę na temat urządzeń biurowych i być przeszkoleni w zakresie zadań administracyjnych.

Co warto wiedzieć o obsłudze kserokopiarki?

Kserokopiarka jest jednym z najbardziej podstawowych urządzeń biurowych. Pracownicy powinni przejść pełne szkolenie BHP, zanim przystąpią do obsługi urządzenia. Instalacji kserokopiarki muszą dokonać profesjonalni pracownicy serwisu lub firma leasingowa. Każdy model posiada własną instrukcję obsługi. Zanim pracownik zacznie korzystać z kserokopiarki, powinien zapoznać się z instrukcją oraz odbyć szkolenie. Podczas tego kursu dowie się, jak działa sprzęt i jak naprawiać typowe błędy. W większości przypadków problemy te można naprawić bez interwencji zewnętrznego serwisu.

Zasady bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwa konserwacja sprzętu to ważne aspekty pracy z urządzeniami. Należy używać kserokopiarki zgodnie z instrukcjami. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast odłączyć ją od zasilania.
Do zadań pracownika należy czyszczenie papieru i szybki oraz odłączanie urządzenia od prądu w przypadku bezczynności.

Czy wymagane jest szkolenie z obsługi urządzeń?

Pracownicy serwisu pokażą Ci jak korzystać z bardziej zaawansowanych urządzeń biurowych oraz jakie czynności konserwacyjne powinieneś wykonywać. Serwisanci służą fachową pomocą i w razie problemów naprawiają sprzęt.